WYKAZ - Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

2011-03-01 10:08:23 Aktualności

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat więcej»

ZAPROSZENIE

2011-02-18 12:43:24 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Ucisków, gmina Nowy Korczyn więcej»

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2011-01-18 20:07:04 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Nowy Korczyn OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE Wolne stanowisko urzędnicze: Komendant Straży Gminnej w Nowym Korczynie więcej»

Konkurs ofert na prace urbanistyczne

2010-12-31 12:21:22 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie ogłasza, że do dnia 15 stycznia 2011 roku do godziny 15-ej przyjmuje w sekretariacie tut. urzędu oferty na usługę w zakresie: więcej»

ZARZĄDZENIE nr 159 /2010

2010-12-01 13:36:29 Aktualności

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w trybie bezprzetargowej więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku.

2010-11-10 13:18:05 Aktualności

Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:
,, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu polegające na :
- szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,
- organizowaniu imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu technicznego istniejącej
bazy sportowej.
więcej»

ZAPROSZENIE II

2010-11-09 20:17:34 Aktualności

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie - zakup wyposażenia i sprzętu do GOK-u w Nowym Korczynie więcej»

ZAPROSZENIE I

2010-11-09 19:30:41 Aktualności

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie - zakup wyposażenia i sprzętu do GOK-u w Nowym Korczynie
więcej»

Obwieszczenie

2010-09-07 09:43:23 Aktualności

zabezpieczenie podłoża wałów Wisły i Nidy – II etap na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów, pow. Busko Zdrój , woj. świętokrzyskie” więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-09-02 22:50:21 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYNOGŁASZANABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:NACZELNIK WYDZIAŁU ORGANIZACJI KADR I SPRAW SPOŁECZNYCH więcej»