ZAPROSZENIE

2011-06-30 15:23:49 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: opracowanie studialne p.n. Analiza- kosztowo – terminowa oraz wstępna koncepcja architektoniczno – stylistyczna na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowego Korczyna o wartości poniżej 14000 Euro więcej»

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2011-06-27 11:31:22 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego więcej»

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

2011-06-16 15:17:55 Aktualności

Biuro Rady Gminy w Nowym Korczynie uprzejmie informuje, że w dniu 30 maja 2011 r. została opublikowana Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. Nr 109, poz. 627). Ustawa wejdzie w życie w dniu 14 czerwca 2011 r. więcej»

Obwieszczenie

2011-06-06 07:56:09 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn zawiadamia, że na żądanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kielce –Rejon Busko Zdrój ul. Batalionów Chłopskich 5 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
więcej»

Obwieszczenie

2011-06-02 13:41:24 Aktualności

Urząd Gminy Nowym Korczynie zawiadamia, że zostały zgromadzone dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku AKSON Bogna Szewczyk ul. Zamoyskiego 31/202 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na rzece Nidzie więcej»

Obwieszczenie

2011-05-13 12:34:16 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.1.2011 z dnia 06.05.2011r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „nadbudowie i przebudowie budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie więcej»

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWYM KORCZYNIE III

2011-05-10 22:12:55 Ogłoszenia o naborze

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie Ogłasza Nabór na Wolne Stanowisko Urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu więcej»

OBWIESZCZENIE

2011-04-28 15:26:14 Aktualności

w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie i przebudowie Ośrodka Zdrowia więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-04-22 10:58:36 Aktualności

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 152 obręb Piasek Wielki o powierzchni 1,01 ha KW K11B/00018467/7. Nieruchomość gruntowa jest zabudowana budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej, położona w miejscowości Piasek Wielki Gm. Nowy Korczyn.
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-04-22 10:55:54 Aktualności

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1550/1 obręb Nowy Korczyn o powierzchni 1 300m2 KW. K11B/00010533/5. Nieruchomość gruntowa nie zabudowana położona w miejscowości Nowy Korczyn Gm. Nowy Korczyn. więcej»