Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-12-14 11:00:54 Aktualności

Zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 7,59 ha, za mienie gromadzkie.

Do pobrania
  >> treść zawiadomienia

Zobacz również: