Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018r.

2018-12-31 14:25:32 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zawiadamiam że na wniosek ALGO POLAND sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na - budowie stacji transmisyjnej WA0135 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. o nr.ew.141 obręb 0022 w Uciskowie gmina Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018r.

2018-12-31 14:06:47 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zawiadamiam że na wniosek P4 sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Uciskowie.
więcej»

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-12-12 20:51:01 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 (drzewa oznaczone kolorem niebieskim). więcej»

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-12-12 20:49:39 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 (drzewa oznaczone kolorem pomarańczowym). więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-11-29 21:41:09 Aktualności

Wykonanie ekspertyzy /opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działkach zlokalizowanych na gruntach wsi Brzostków, gm. Nowy Korczyn. więcej»

zawiadomienie

2018-11-27 14:50:52 Aktualności

w sprawie uznania nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Korczyn za wspólnotę gruntową więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 listopad 2018r.

2018-11-27 14:44:47 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zapytanie - sondaż rynku

2018-11-23 13:27:32 Aktualności

Wykonanie tablic informacyjnych w ilości 3 szt. w ramach promocji projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Nowy Korczyn” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-11-23 13:24:13 Aktualności

Dostawa materiałów dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Brzostkowie więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-11-23 13:15:59 Aktualności

Została wydana decyzja stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w miejscowości Ostrowce, Gmina Nowy Korczyn - Ostrowce B" więcej»