Zapytanie ofertowe

2016-06-03 13:57:49 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury sportowej przy szkołach na terenie Gminy Nowy Korczyn”. więcej»

Wstępne ogłoszenie informacyjne

2016-05-25 13:19:20 Aktualności

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Transport autobusowy w gminnych przewozach pasażerskich (przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, wykonywany w granicach administracyjnych Gminy Nowy Korczyn więcej»

Wstępne ogłoszenie informacyjne

2016-05-25 13:17:13 Aktualności

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Regularny przewóz osób w ramach gminnych przewozów pasażeskich na liniach komunikacyjnych tj. Nowy Korczyn – Ostrowce – Nowy Korczyn, Nowy Korczyn – Parchocin – Nowy Korczyn, Brzostków – Górnowola – Brzostków. więcej»

Obwieszczenie -Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

2016-05-10 10:14:33 Aktualności

Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony postępowanie że w dniu 26.04.2016 r. wydało postanowienie, którym dopuszczono Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA" oraz Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do udziału, na prawach stron w postępowaniu odwoławczym dotyczącym decyzji Wójta Gminy Nowy Korczyn którą ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” - w wariancie 3 - preferowanym. więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 5 maja 2016r

2016-05-09 18:46:23 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na" Budowie gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do Węzła Zborów"
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 maja 2016r

2016-05-02 13:05:38 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie -Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

2016-04-28 10:37:47 Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony postępowania że wydane zostało postanowienie którym z urzędu, wstrzymano wykonanie decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"
więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 kwietnia 2016 r.

2016-04-27 13:40:57 Aktualności

Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu pn. ”Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Korczyn” więcej»

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2016-04-19 22:18:41 Aktualności

Zawiadomienie o wniesionych odwołaniach w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn. "Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn-Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" - w wariancie 3 preferowanym. więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 kwietnia 2016r.

2016-04-15 14:05:43 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»