URG Rok 2004

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy z roku 2004

Załączone pliki:

URG_11/50/2004
(uchw_11_50_2004.pdf - 386.207 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:04:26 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie zamiaru likwidacji szkół podstawowych

URG_12/51/2004
(uchw_12_51_2004.pdf - 79.653 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:11:20 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Piasku Wielkim i utworzeniu Szkoły Filjalnej

URG_12/52/2004
(uchw_12_52_2004.pdf - 67.661 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:14:18 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie likwidacji filialnej Szkoły Podstawowej w Strożyskach

URG_12/53/2004
(uchw_12_53_2004.pdf - 45.578 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:16:40 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2004

Plan pracy Kom Ośw_2004
(plan prac kom oswiat_2004.pdf - 168.397 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:21:14 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury Rozwoju i Promocji

Plan pracy Kom Roln_2004
(plan prac kom roln_2004.pdf - 127.542 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:23:41 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: Plan pracy Komisji Rolnictwa, Przemysłu i Ochrony Środowiska Rady Gminy na rok 2004

Plan pracy Kor Rewiz_2004
(plan prac kom rewiz_2004.pdf - 65.705 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:25:56 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: Plan pracy Komiscji Rewizyjnej Rady Gminy w Nowym Korczynie na rok 2004

Plan pracy Kom Zdrow_2004
(plan prac kom zdrow_2004.pdf - 91.201 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:28:17 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: Plan pracy Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy na rok 2004

Postanowienie Kur Ośw
(post kur osw 28_2004.pdf - 68.238 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:29:50 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: Postanowiemie Kuratora Oświaty z dnia 9 marca 2004

Postanowienie Kur Ośw_29/2004
(post kur osw 29_2004.pdf - 73.373 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:32:25 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: Postanowienie Kuratora Oświaty nr 29/04 z dnia 9 marca 2004

URG_12/54/2004
(uchw_12_54_2004.pdf - 67.753 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:34:01 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju

URG_12/55/2004
(uchw_12_55_2004.pdf - 156.017 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:34:52 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie pojęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkholowych w 2004 roku

URG_12/56/2004
(uchw_12_56_2004.pdf - 618.558 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:36:17 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi

URG_12/57/2004
(uchw_12_57_2004.pdf - 493.927 KB) Data publikacji: 2004-11-12 11:37:19 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych

URG_13/58/2004
(uchw_13_58_2004.pdf - 1536.615 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:28:36 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

URG_14/59/2004
(uchw_14_59_2004.pdf - 495.632 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:29:58 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie uczwalenia "Strategii Bezpieczeństwa Gminy Nowy Korczyn"

URG_14/60/2004
(uchw_14_60_2004.pdf - 66.481 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:30:26 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2003 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

URG_14/61/2004
(uchw_14_61_2004.pdf - 56.753 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:31:24 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Korczyn do opracowania "Planu rozwoju lokalnego"

URG_14/62/2004
(uchw_14_62_2004.pdf - 53.363 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:31:57 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG zmieniająca uchwałę Nr II/15/2002 z dnia 12 grudnia w sprawie określenia zasad na jakich przewodniczącemu Rady Sołeckiej przysługuje dieta

URG_14/63/2004
(uchw_14_63_2004.pdf - 135.669 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:32:34 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG zmieniająca uchwałę Nr 13/58/2004 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 29 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

URG_15/64/2004
(uchw_15_64_2004.pdf - 114.842 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:33:10 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok

URG_15/65/2004
(uchw_15_65_2004.pdf - 64.549 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:33:48 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie podjęcia budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Nowy Korczyn i Grotniki Duże w latach 2004-2006

URG_16/66/2004
(uchw_16_66_2004.pdf - 170.049 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:34:54 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

URG_16/67/2004
(uchw_16_67_2004.pdf - 58.327 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:35:43 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie wyrażenia opinii o ustaleniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego

URG_16/68/2004
(uchw_16_68_2004.pdf - 57.261 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:36:10 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia

URG_16/69/2004
(uchw_16_69_2004.pdf - 135.703 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:36:45 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przeniesienia siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Radomia do Kielc

URG_17/70/2004
(uchw_17_70_2004.pdf - 70.14 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:37:15 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Nowy Korczyn

URG_17/71/2004
(uchw_17_71_2004.pdf - 56.386 KB) Data publikacji: 2004-11-12 13:37:46 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowy Korczyn do Związku Międzygminnego "NIDA 2000"

URG_17/72/2004
(URG_17_72_2004.pdf - 78.241 KB) Data publikacji: 2005-01-17 07:41:45 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

URG_17/73/2004
(URG_17_73_2004.pdf - 84.812 KB) Data publikacji: 2005-01-17 07:43:17 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedeszkoli publicznych

URG_17/74/2004
(URG_17_74_2004.pdf - 122.072 KB) Data publikacji: 2005-01-17 07:44:09 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie zatwierdzenia taryf za zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nowy Korczyn

URG_18/75/2004
(URG_18_75_2004.pdf - 219.041 KB) Data publikacji: 2005-01-17 07:45:31 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

URG_18/76/2004
(URG_18_76_2004.pdf - 61.563 KB) Data publikacji: 2005-01-17 07:46:38 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Nida 2000"

URG_19/77/2004
(URG_19_77_2004.pdf - 54.682 KB) Data publikacji: 2005-01-17 07:47:44 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie zmiany Uchwały Nr. XVII/70/2004 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19.08.2004 w sprawie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Korczyn"

URG_19/78/2004
(URG_19_78_2004.pdf - 82.555 KB) Data publikacji: 2005-01-17 07:48:54 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowy Korczyn

URG_19/79/2004
(URG_19_79_2004.pdf - 87.043 KB) Data publikacji: 2005-01-17 07:50:36 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie zmiany Uchwały Nr. XVIII/76/2004 Rady Gminy NK w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Nida 2000"

URG_19/80/2004
(URG_19_80_2004.pdf - 57.884 KB) Data publikacji: 2005-01-17 07:51:27 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie zmiany załącznika do Statutu Międzygminnego "Nida 2000" w Solcu Zdroju

URG_19/81/2004
(URG_19_81_2004.pdf - 170.59 KB) Data publikacji: 2005-01-17 08:08:17 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

URG_20/82/2004
(URG_20_82_2004.pdf - 88.398 KB) Data publikacji: 2005-01-17 08:09:19 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie przystąpienia do realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej

URG_20/83/2004
(URG_20_83_2004.pdf - 90.817 KB) Data publikacji: 2005-01-17 08:10:15 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

URG_20/84/2004
(URG_20_84_2004.pdf - 85.59 KB) Data publikacji: 2005-01-17 08:11:12 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych dotychczasowym użytkownikom wieczystym

URG_20/85/2004
(URG_20_85_2004.pdf - 88.233 KB) Data publikacji: 2005-01-17 08:12:35 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok

URG_20/86/2004
(URG_20_86_2004.pdf - 167.439 KB) Data publikacji: 2005-01-17 08:13:54 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

URG_20/87/2004
(URG_20_87_2004.pdf - 286.032 KB) Data publikacji: 2005-01-17 08:16:44 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 i zwolnień od podatku

URG_20/88/2004
(URG_20_88_2004.pdf - 101.392 KB) Data publikacji: 2005-01-17 08:18:02 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

URG_21/89/2004
(URG_21_89_2004.pdf - 89.011 KB) Data publikacji: 2005-01-17 08:19:00 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: URG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4440

Wprowadził(a) do systemu: Leszek Chrobot, data: 2004-02-21 09:26:42
Opublikował(a): Henryk Krzyżański, data publikacji: 2004-11-12 14:24:52
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2013-09-24 14:25:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony