URG_Rok 2010

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy 2010 rok.

Załączone pliki:

URG_XXXXI_206_2010
(URG_XXXXI_206_2010.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2010-03-10 09:40:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/194/2009 rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do projektu inwentaryzacyjnego pod nazwą ,,e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST i yabeypiecyenia wkadu wlasnego

URG_XXXXI_207_2010
(URG_XXXXI_207_2010.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2010-03-10 09:41:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie przystąpienia do projektu inwentaryzacyjnego pod nazwą ,, e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego.

URG_XXXXI_208_2010
(URG_XXXXI_208_2010.doc - 52.736 KB) Data publikacji: 2010-03-10 09:41:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie okreslenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.

URG_XXXXI_209_2010
(URG_XXXXI_209_2010.doc - 117.76 KB) Data publikacji: 2010-03-10 09:41:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie przyjecia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowy Korczyn na 2010 rok.

URG_XXXXII_210_2010
(URG_XXXXII_210_2010.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2010-03-10 09:42:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie szgółowości uchwalania budżetu gminy Nowy Korczyn.

URG_XXXXII_211_2010
(URG_XXXXII_211_2010.pdf - 4400.746 KB) Data publikacji: 2010-03-10 09:43:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Korczyn na rok 2010

URG_XXXXII_212_2010
(URG_XXXXII_212_2010.doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2010-03-10 09:44:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zabezpieczenia na 2010 rok środków finansowych na realizację w partnerstwie z powiatem Buskim zadania pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0132T przez wieś Grotniki Duże (ul.Pocztowa w kierunku Grotnik) od km 0+00 do km 1+100 długość 1,100km".

URG_XXXXII_213_2010
(URG_XXXXII_213_2010.doc - 109.056 KB) Data publikacji: 2010-03-10 09:44:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i Komisji Stałych Rady Gminy na 2010 rok.

URG_XXXXIII_214_2010
(URG_XXXXIII_214_2010.pdf - 69.305 KB) Data publikacji: 2010-03-10 09:45:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.

URG_XXXXIII_215_2010
(URG_XXXXIII_215_2010.doc - 35.328 KB) Data publikacji: 2010-03-10 09:45:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie wynagrodzenia Wójta.

URG_XLIV_216_2010
(URG_XLIV_216_2010.doc - 50.176 KB) Data publikacji: 2010-03-15 12:20:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.

URG_XLIV_217_2010
(URG_XLIV_217_2010.doc - 29.696 KB) Data publikacji: 2010-03-15 12:21:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

URG_XLIV_218_2010
(URG_XLIV_218_2010.doc - 47.104 KB) Data publikacji: 2010-03-15 12:21:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/196/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzeń (Jerzy Misiaszek-zm.inkasenta)

URG_XLIV_219_2010
(URG_XLIV_219_2010.doc - 49.152 KB) Data publikacji: 2010-03-15 12:22:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmiany uchwały nr XXV/130/2008 z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za ww. czynności (J.Misiaszek)

URG_XLIV_220_2010
(URG_XLIV_220_2010.doc - 39.424 KB) Data publikacji: 2010-03-15 12:22:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie uchwalenia aktualizacji ,, Programu Ochrony Środowiska z planem gospodarki odpadami dla gminy Nowy Korczyn na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2020"

URG_XLIV_221_2010
(URG_XLIV_221_2010.doc - 81.92 KB) Data publikacji: 2010-03-15 12:23:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchmości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

URG_XLIV_222_2010
(URG_XLIV_222_2010.doc - 101.888 KB) Data publikacji: 2010-03-15 12:23:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku.

URG_XLIV_223_2010
(URG_XLIV_223_2010.doc - 34.304 KB) Data publikacji: 2010-03-15 12:23:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/204/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy w Nowym Korczynie do złożenia odpowiedzi na skargę Wojewody Świętokrzyskiego na uchwałę nr XXXVII/188/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieodpłatne nieruchomości Kółku Rolniczemu w Brzostkowie.

URG_XLIV_224_2010
(URG_XLIV_224_2010.doc - 32.256 KB) Data publikacji: 2010-03-15 12:24:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

URG_XLIV_225_2010
(URG_XLIV_225_2010.doc - 31.232 KB) Data publikacji: 2010-03-15 12:25:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie skargi na bezczynność Związku Międzygminnego NIDA 2000.

URG_XLV_226_2010
(URG_XLV_226_2010.doc - 28.16 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:37:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

URG_XLV_227_2010
(URG_XLV_227_2010.pdf - 72.898 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:37:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.

URG_XLV_228_2010
(URG_XLV_228_2010.doc - 33.28 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:38:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie przyjęcia składki członkowskiej gminy Nowy Korczyn na rzecz stowarzyszenia ,,G5" jako lokalna grupa działania.

URG_XLVI_229_2010
(URG_XLVI_229_2010.doc - 29.184 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:38:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Korczynie.

URG_XLVI_230_2010
(URG_XLVI_230_2010.docx - 13.561 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:39:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

URG_XLVI_231_2010
(URG_XLVI_231_2010.docx - 19.504 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:39:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn.

URG_XLVI_232_2010
(URG_XLVI_232_2010.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:39:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Aktualizacji lokalnego programu rewitalizacji miejscowości Nowy Korczyn na lata 2009-2020".

zal_XLVI_232
(zal_XLVI_232.pdf - 5730.195 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:47:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
URG_XLVI_233_2010
(URG_XLVI_233_2010.doc - 29.696 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:39:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

URG_XLVI_234_2010
(URG_XLVI_234_2010.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:40:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Planu Ochrony Miejscowości Piasek Wielki"

URG_XLVI_235_2010
(URG_XLVI_235_2010.docx - 724.697 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:40:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Planu Ochrony Miejscowości Czarkowy"

URG_XLVI_236_2010
(URG_XLVI_236_2010.doc - 29.184 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:41:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Planu Ochrony Miejscowości Badrzychowice"

URG_XLVI_237_2010
(URG_XLVI_237_2010.doc - 26.112 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:42:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Planu Ochrony Miejscowości Sępichów"

URG_XLVI_238_2010
(URG_XLVI_238_2010.doc - 2208.256 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:43:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Planu Ochrony Miejscowości Łęka"

URG_XLVI_239_2010
(URG_XLVI_239_2010.docx - 860.601 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:44:19 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Planu Ochrony Miejscowości Ostrowce"

URG_XLVI_240_2010
(URG_XLVI_240_2010.doc - 1370.624 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:45:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Planu Ochrony Miejscowości Górnowola"

URG_XLVI_241_2010
(URG_XLVI_241_2010.docx - 973.337 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:58:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Planu Ochrony Miejscowości Pawłów"

URG_XLVI_242_2010
(URG_XLVI_242_2010.doc - 2378.752 KB) Data publikacji: 2010-08-20 09:59:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Planu Ochrony Miejscowości Parchocin".

URG_XLVI_243_2010
(URG_XLVI_243_2010.docx - 12.925 KB) Data publikacji: 2010-08-20 10:00:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie nr XXIV/128/2008 z dnia 8 listopada 2008r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych.

URG_XLVII_244_2010
(URG_XLVII_244_2010.pdf - 68.512 KB) Data publikacji: 2010-08-20 10:01:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

URG_XLVII_245_2010
(URG_XLVII_245_2010.pdf - 154.281 KB) Data publikacji: 2010-08-20 10:01:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmiany uchwały nr XXV/130/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za ww. czynności.

URG_XLVII_246_2010
(URG_XLVII_246_2010.pdf - 212.577 KB) Data publikacji: 2010-08-20 10:02:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmiany nr XXXVIII/196/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.

URG_XLVII_247_2010
(URG_XLVII_247_2010.docx - 14.029 KB) Data publikacji: 2010-08-20 10:03:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Ochrony Miejscowości Badrzychowice.

URG_XLVII_248_2010
(URG_XLVII_248_2010.docx - 34.034 KB) Data publikacji: 2010-08-20 10:03:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Planu Ochrony Miejscowości Nowy Korczyn"

URG_XLVII_249_2010
(URG_XLVII_249_2010.docx - 657.796 KB) Data publikacji: 2010-08-20 10:04:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Planu Ochrony Miejscowości Stary Korczyn"

URG_XLVII_250_2010
(URG_XLVII_250_2010.docx - 784.162 KB) Data publikacji: 2010-08-20 10:04:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Planu Ochrony Miejscowości Błotnowola"

URG_XLVII_251_2010
(URG_XLVII_251_2010.docx - 956.614 KB) Data publikacji: 2010-08-20 10:05:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia ,,Planu Ochrony Miejscowości Grotniki Małe"

URG_XLVII_252_2010
(URG_XLVII_252_2010.pdf - 67.656 KB) Data publikacji: 2010-08-20 10:05:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie ustalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.

URG_XLVIII_253_2010
(URG_XLVIII_253_2010.pdf - 188.027 KB) Data publikacji: 2010-08-20 10:06:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżcie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.

URG_XLVIII_254_2010
(URG_XLVIII_254_2010.docx - 12.616 KB) Data publikacji: 2010-08-20 10:06:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego ochrony Gminy Nowy Korczyn przed napływem produktów, roślin i żywności modyfikowanej genetycznie oraz uprawą roślin genetycznie modyfikowanych.

URG_XLVIII_255_2010
(URG_XLVIII_255_2010.docx - 12.414 KB) Data publikacji: 2010-08-20 10:07:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

URG_XLIX_256_2010
(URG_XLIX_256_2010.pdf - 179.51 KB) Data publikacji: 2010-09-20 22:30:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie ustalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.

URG_XLIX_257_2010
(URG_XLIX_257_2010.doc - 41.472 KB) Data publikacji: 2010-09-20 22:30:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kukltury.

URG_XLIX_258_2010
(URG_XLIX_258_2010.pdf - 70.473 KB) Data publikacji: 2010-09-20 22:31:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

URG_XLIX_259_2010
(URG_XLIX_259_2010.pdf - 72.57 KB) Data publikacji: 2010-09-20 22:31:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie nr XXVII/147/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn.

URG_XLIX_260_2010
(URG_XLIX_260_2010.pdf - 73.515 KB) Data publikacji: 2010-09-20 22:32:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie opłat za świadczeniaw punkcie przedszkolnym prowadzonym przez gminę Nowy Korczyn.

URG_XLIX_261_2010
(URG_XLIX_261_2010.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2010-09-20 22:32:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmiany uchwałynr. XLVIII/255/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

URG_XLIX_262_2010
(URG_XLIX_262_2010.docx - 16.747 KB) Data publikacji: 2010-09-20 22:33:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków straży pożarnych.

URG_XLIX_263_2010
(URG_XLIX_263_2010.doc - 29.696 KB) Data publikacji: 2010-09-20 22:33:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie przeznaczenia środków finansowych (przepusty drogowe)

URG_L_264_2010
(URG_L_264_2010.pdf - 599.54 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:19:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.

URG_L_265_2010
(URG_L_265_2010.pdf - 38.013 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:20:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zabezpieczenia na 2011 rok srodków finansowych na realizacje zadania pn. „Wzrost bezpieczenstwa dróg lokalnych na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez przebudowe dróg w miejscowosciach Grotniki Małe ( Stojki), Stroyska, Piasek Wielki, Nowy Korczyn, Brzostków, Badrzychowice pow. buski” w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”.

URG_L_266_2010
(URG_L_266_2010.pdf - 24.161 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:21:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacje zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych

URG_L_267_2010
(URG_L_267_2010.pdf - 72.742 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:23:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/260/2010 Rady gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 sierpnia 2010r. w spawie opłat za świadczenie w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Nowy Korczyn

URG_L_268_2010
(URG_L_268_2010.pdf - 127.657 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:23:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE

URG_LI_269_2010
(URG_LI_269_2010.pdf - 67.885 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:24:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowosci Piasek Wielki

URG_LI_270_2010
(URG_LI_270_2010.pdf - 74.698 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:25:27 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowosci Czarkowy

URG_LI_271_2010
(URG_LI_271_2010.pdf - 67.744 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:26:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowosci Badrzychowice

URG_LI_272_2010
(URG_LI_272_2010.pdf - 67.57 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:26:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowosci Sepichów

URG_LI_273_2010
(URG_LI_273_2010.pdf - 53.623 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:27:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowosci Łeka

URG_LI_274_2010
(URG_LI_274_2010.pdf - 63.777 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:28:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowosci Ostrowce

URG_LI_275_2010
(URG_LI_275_2010.pdf - 67.619 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:28:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowosci Górnowola

URG_LI_276_2010
(URG_LI_276_2010.pdf - 61.561 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:29:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowosci Pawłów

URG_LI_277_2010
(URG_LI_277_2010.pdf - 38.322 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:29:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski
URG_LI_278_2010
(URG_LI_278_2010.pdf - 45.422 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:31:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowosci Nowy Korczyn

URG_LI_279_2010
(URG_LI_279_2010.pdf - 75.459 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:31:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowosci Stary Korczyn

URG_LI_280_2010
(URG_LI_280_2010.pdf - 46.659 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:33:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowosci Błotnowola

URG_LI_281_2010
(URG_LI_281_2010.pdf - 55.887 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:34:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowosci Grotniki Małe

URG_LI_282_2010
(URG_LI_282_2010.pdf - 70.845 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:34:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.

URG_LII_283_2010
(URG_LII_283_2010.pdf - 87.524 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:35:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.

URG_LII_284_2010
(URG_LII_284_2010.pdf - 30.875 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:36:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie współdziałania miedzygminnego dotyczacego wspólnej realizacji projektu pod nazwa:” Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uytecznosci publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pinczowskiego”

URG_LII_285_2010
(URG_LII_285_2010.pdf - 40.058 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:37:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnosc Wójta Gminy.

URG_LII_286_2010
(URG_LII_286_2010.pdf - 35.842 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:38:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci komunalnej

URG_LII_287_2010
(URG_LII_287_2010.pdf - 36.575 KB) Data publikacji: 2010-12-10 10:39:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przeznaczenia srodków finansowych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3614

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2010-03-10 07:41:36
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2010-03-10 07:42:41
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2011-02-28 10:19:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony