ZW 2017

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta z roku 2017
Załączone pliki
Z_W_1_2017.pdfZ_W_1_2017 (Z_W_1_2017.pdf - 57.283 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 13:16:08 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Z_W_2_2017.pdfZ_W_2_2017 (Z_W_2_2017.pdf - 1400.561 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 13:16:39 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia regulaminu konkursu
Z_W_3_2017.pdfZ_W_3_2017 (Z_W_3_2017.pdf - 2401.772 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 13:17:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_4_2017.pdfZ_W_4_2017 (Z_W_4_2017.pdf - 413.848 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 13:17:35 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Nowy Korczyn w 2017 roku
Z_W_5_2017.pdfZ_W_5_2017 (Z_W_5_2017.pdf - 1178.579 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 13:18:01 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_6_2017.pdfZ_W_6_2017 (Z_W_6_2017.pdf - 312.315 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 13:18:25 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowy Korczyn
Z_W_7_2017.pdfZ_W_7_2017 (Z_W_7_2017.pdf - 364.043 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 13:18:44 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Grotnikach Dużych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
Z_W_8_2017.pdfZ_W_8_2017 (Z_W_8_2017.pdf - 1399.609 KB)
Data publikacji: 2017-04-26 20:59:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_9_2017.pdfZ_W_9_2017 (Z_W_9_2017.pdf - 1799.238 KB)
Data publikacji: 2017-04-26 20:59:32 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_10_2017.pdfZ_W_10_2017 (Z_W_10_2017.pdf - 295.888 KB)
Data publikacji: 2017-04-26 21:00:01 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia
Z_W_11_2017.pdfZ_W_11_2017 (Z_W_11_2017.pdf - 2196.37 KB)
Data publikacji: 2017-04-26 21:00:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_12_2017.pdfZ_W_12_2017 (Z_W_12_2017.pdf - 7818.374 KB)
Data publikacji: 2017-04-26 21:01:15 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2016 rok
Z_W_13_2017.pdfZ_W_13_2017 (Z_W_13_2017.pdf - 399.164 KB)
Data publikacji: 2017-04-26 21:01:53 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Z_W_14_2017.pdfZ_W_14_2017 (Z_W_14_2017.pdf - 412.475 KB)
Data publikacji: 2017-04-26 21:02:24 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbioru robót polegających na wykonaniu zadania pod nazwą: "Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej"
Z_W_15_2017.pdfZ_W_15_2017 (Z_W_15_2017.pdf - 981.772 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 09:31:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_16_2017.pdfZ_W_16_2017 (Z_W_16_2017.pdf - 350.783 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 09:38:31 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowyn Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
Z_W_17_2017.pdfZ_W_17_2017 (Z_W_17_2017.pdf - 1895.932 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 09:40:41 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_18_2017.pdfZ_W_18_2017 (Z_W_18_2017.pdf - 1869.111 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 09:41:32 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_19_2017.pdfZ_W_19_2017 (Z_W_19_2017.pdf - 270.265 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 09:43:50 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowy Korczyn
Z_W_20_2017.pdfZ_W_20_2017 (Z_W_20_2017.pdf - 324.455 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 21:52:51 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych
Z_W_21_2017.pdfZ_W_21_2017 (Z_W_21_2017.pdf - 1968.39 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 21:53:40 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_22_2017.pdfZ_W_22_2017 (Z_W_22_2017.pdf - 618.298 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 21:54:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_23_2017.pdfZ_W_23_2017 (Z_W_23_2017.pdf - 301.785 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 21:54:57 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Nowy Korczyn
Z_W_24_2017.pdfZ_W_24_2017 (Z_W_24_2017.pdf - 605.64 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 21:55:33 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_25_2017.pdfZ_W_25_2017 (Z_W_25_2017.pdf - 600.704 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 21:56:12 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_26_2017.pdfZ_W_26_2017 (Z_W_26_2017.pdf - 306.984 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 22:02:33 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zniesienia klauzuli tajności "poufne" i "zastrzeżone" na dokumentach niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn
Z_W_27_2017.pdfZ_W_27_2017 (Z_W_27_2017.pdf - 987.893 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 22:03:00 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_28_2017.pdfZ_W_28_2017 (Z_W_28_2017.pdf - 809.701 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 22:03:43 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Z_W_29_2017.pdfZ_W_29_2017 (Z_W_29_2017.pdf - 2555.947 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 22:04:24 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_30_2017.pdfZ_W_30_2017 (Z_W_30_2017.pdf - 521.637 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 22:05:02 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
Z_W_31_2017.pdfZ_W_31_2017 (Z_W_31_2017.pdf - 1078.803 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 08:22:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_32_2017.pdfZ_W_32_2017 (Z_W_32_2017.pdf - 262.871 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 08:22:48 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie
Z_W_33_2017.pdfZ_W_33_2017. (Z_W_33_2017.pdf - 2297.382 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 08:23:54 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_34_2017.pdfZ_W_34_2017 (Z_W_34_2017.pdf - 1116.86 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 08:24:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_35_2017.pdfZ_W_35_2017 (Z_W_35_2017.pdf - 6783.156 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 08:27:00 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2017 roku
Z_W_36_2017.pdfZ_W_36_2017 (Z_W_36_2017.pdf - 325.927 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 08:30:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacjia miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II"
Z_W_37_2017.pdfZ_W_37_2017 (Z_W_37_2017.pdf - 325.738 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 08:33:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II"
Z_W_38_2017.pdfZ_W_38_2017 (Z_W_38_2017.pdf - 788.155 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 08:35:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót
Z_W_39_2017.pdfZ_W_39_2017 (Z_W_39_2017.pdf - 3162.444 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 08:35:56 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_40_2017.pdfZ_W_40_2017 (Z_W_40_2017.pdf - 307.615 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 08:52:22 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 do szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2017 roku -"Wyprawka szkolna".
Z_W_41_2017.pdfZ_W_41_2017 (Z_W_41_2017.pdf - 2592.304 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 08:53:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_42_2017.pdfZ_W_42_2017 (Z_W_42_2017.pdf - 1710.653 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 08:56:29 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_43_2017.pdfZ_W_43_2017 (Z_W_43_2017.pdf - 1664.292 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 08:57:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_44_2017.pdfZ_W_44_2017 (Z_W_44_2017.pdf - 326.037 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 09:00:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu zadania pod nazwą: Przebudowa boisk sportowych na terenie Gminy Nowy Korczyn
Z_W_45_2017.pdfZ_W_45_2017 (Z_W_45_2017.pdf - 3613.579 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 09:01:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_46_2017.pdfZ_W_46_2017 (Z_W_46_2017.pdf - 2000.93 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 09:02:08 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_47_2017.pdfZ_W_47_2017 (Z_W_47_2017.pdf - 345.368 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 09:04:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie za 2017 rok
Z_W_49_2017.pdfZ_W_49_2017 (Z_W_49_2017.pdf - 1157.902 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 10:31:11 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_50_2017.pdfZ_W_50_2017 (Z_W_50_2017.pdf - 302.502 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 10:33:43 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 74/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn
Z_W_51_2017.pdfZ_W_51_2017 (Z_W_51_2017.pdf - 17159.04 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 10:37:23 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032 oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
Z_W_52_2017.pdfZ_W_52_2017 (Z_W_52_2017.pdf - 2388.998 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 10:38:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_53_2017.pdfZ_W_53_2017 (Z_W_53_2017.pdf - 1719.375 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 10:38:45 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_54_2017.pdfZ_W_54_2017 (Z_W_54_2017.pdf - 2155.939 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 10:39:20 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_58_2017.pdfZ_W_58_2017 (Z_W_58_2017.pdf - 374.446 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 13:32:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Nowy Korczyn
Z_W_59_2017.pdfZ_W_59_2017 (Z_W_59_2017.pdf - 1812.234 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 13:33:13 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_60_2017.pdfZ_W_60_2017 (Z_W_60_2017.pdf - 1798.533 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 13:34:17 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_61_2017.pdfZ_W_61_2017 (Z_W_61_2017.pdf - 821.95 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 13:34:53 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Z_W_62_2017.pdfZ_W_62_2017 (Z_W_62_2017.pdf - 253.129 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 13:37:09 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Nowym Korczynie
Z_W_63_2017.pdfZ_W_63_2017 (Z_W_63_2017.pdf - 724.489 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 13:39:18 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 11A/09 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Korczynie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2297

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2017-02-01 21:31:47
Opublikował(a): Administrator, data publikacji: 2017-02-01 21:32:27
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2018-05-23 11:04:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony