URG_Rok 2007

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy 2007 rok

Załączone pliki:

URG/V/18/2007
(URG_V_18_2007.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2007-02-12 22:57:47 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Nowy Korczyn inż. Wiktora Kwasa.

URG/V/19/2007
(URG_V_19_2007.doc - 97.792 KB) Data publikacji: 2007-02-12 22:58:58 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2007 rok.

URG/V/20/2007
(URG_V_20_2007.doc - 62.976 KB) Data publikacji: 2007-02-12 22:59:49 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku.

URG/V/21/2007
(URG_V_21_2007.doc - 41.984 KB) Data publikacji: 2007-02-12 23:00:39 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 roku.

URG/V/22/2007
(URG_V_22_2007.doc - 22.016 KB) Data publikacji: 2007-02-12 23:02:12 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Nowy Korczyn.

URG/V/23/2007
(URG_V_23_2007.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2007-02-12 23:03:05 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: z dnia 5 lutego 2007r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Nowy Korczyn.

URG/VI/24/2007
(URG_VI_24_2007.doc - 65.536 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:23:50 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowy Korczyn.

URG/VI/25/2007
(URG_VI_25_2007.doc - 53.76 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:24:25 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie.

URG/VI/26/2007
(URG_VI_26_2007.doc - 73.216 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:25:12 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Korczyn na lata 2007-2011.

URG/VI/27/2007
(URG_VI_27_2007.doc - 36.864 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:25:54 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale mieszkalne.

URG/VI/28/2007
(URG_VI_28_2007.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:26:33 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Przewodniczącego i radnych Rady Gminy w Nowym Korczynie.

URG/VI/29/2007
(URG_VI_29_2007.doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:27:08 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nowy Korczyn.

URG/VI/30/2007
(URG_VI_30_2007.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:27:44 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nowy Korczyn.

URG/VI/31/2007
(URG_VI_31_2007.doc - 55.296 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:28:24 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Korczyn na 2007 r

załącznik Nr 1/URG/VI_31/2007
(zal_1_do_URG_VI_31_2007.xls - 25.6 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:30:19 Redaktor: Leszek Chrobot
Załącznik Nr 2/URG/VI/31/2007
(zal_2_do_URG_VI_31_2007.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:30:43 Redaktor: Leszek Chrobot
Załącznik Nr 3/URG/VI/31/2007
(zal_3_do_URG_VI_31_2007.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:30:56 Redaktor: Leszek Chrobot
Załącznik 3a/URG/VI/31/2007
(zal_3a_do_URG_VI_2007.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:31:12 Redaktor: Leszek Chrobot
Załącznik 3b/URG/VI/31/2007
(zal_3b_do_URG_VI_31_2007.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:31:31 Redaktor: Leszek Chrobot
Załącznik 4/URG/VI/31/2007
(zal_4_do_URG_VI_2007.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:31:47 Redaktor: Leszek Chrobot
Załącznik 5/URG/VI/31/2007
(zal_5_do_URG_VI_2007.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:32:00 Redaktor: Leszek Chrobot
Załącznik 6/URG/VI/31/2007
(zal_6_do_URG_VI_31_2007.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:32:14 Redaktor: Leszek Chrobot
Załącznik 7/URG/VI/31/2007
(zal_7_do_URG_VI_31_2007.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:32:32 Redaktor: Leszek Chrobot
Załącznik 8/URG/VI/31/2007
(zal_8_do_URG_VI_31_2007.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:32:48 Redaktor: Leszek Chrobot
Załącznik 9/URG/VI/31/2007
(zal_9_do_URG_VI_31_2007.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:33:02 Redaktor: Leszek Chrobot
Załącznik 10/URG/VI/31/2007
(zal_10_VI_31_2007.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:33:19 Redaktor: Leszek Chrobot
Załącznik/prognoza długu
(zal_prognoza_dlugu.xls - 161.28 KB) Data publikacji: 2007-03-13 00:33:39 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/VII/32/2007
(URG_VII_32_2007.doc - 26.624 KB) Data publikacji: 2007-04-13 07:03:36 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

URG/VII/33/2007
(URG_VII_33_2007.doc - 33.792 KB) Data publikacji: 2007-04-13 07:04:07 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

URG/VII/34/2007
(URG_VII_34_2007.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2007-04-13 07:04:27 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Nowy Korczyn do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

URG/VII/35/2007
(URG_VII_35_2007.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2007-04-13 07:05:10 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie.

Boduszek Józef
(boduszekjozef.zip - 307.575 KB) Data publikacji: 2003-06-28 18:07:57 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2002

URG/VII/36/2007
(URG_VII_36_2007.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2007-04-13 07:05:39 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie.

URG/VII/37/2007
(URG_VII_37_2007.doc - 23.04 KB) Data publikacji: 2007-04-13 07:05:57 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”.

URG/VII/38/2007
(URG_VII_38_2007.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2007-04-13 07:06:14 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

URG/VII/39/2007
(URG_VII_39_2007.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2007-04-13 07:06:38 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Przewodniczącego i radnych Rady Gminy w Nowym Korczynie

URG/VII/40/2007
(URG_VII_40_2007.doc - 33.28 KB) Data publikacji: 2007-04-13 07:07:06 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

URG/VII/41/2007
(URG_VII_41_2007.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2007-04-17 23:01:26 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2007 rok.

URG/VII/42/2007
(URG_VII_42_2007.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2007-04-17 23:02:36 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn.

URG/VIII/43/2007
(URG_VIII_43_2007.doc - 39.424 KB) Data publikacji: 2007-05-27 23:29:35 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007.

URG/VIII/44/2007
(URG_VIII_44_2007.doc - 39.936 KB) Data publikacji: 2007-05-27 23:30:29 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego .

URG/VIII/45/2007
(URG_VIII_45_2007.doc - 31.744 KB) Data publikacji: 2007-05-27 23:31:13 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2007 rok.

URG/VIII/46/2007
(URG_VIII_46_2007.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2007-05-27 23:31:49 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie rozpatrzenia skarg skierowanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.03.2007 roku oraz do Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.02.2007 roku.

URG/VIII/47/2007
(URG_VIII_47_2007.doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2007-05-27 23:32:22 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.


(URG_IX_48_2007.doc - 23.04 KB) Data publikacji: 2007-06-22 19:19:18 Redaktor: Leszek Chrobot

(URG_IX_49_2007.doc - 45.056 KB) Data publikacji: 2007-06-22 20:12:50 Redaktor: Leszek Chrobot

(URG_IX_50_2007.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2007-06-22 20:14:41 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/IX/51/2007
(URG_IX_51_2007.doc - 23.04 KB) Data publikacji: 2007-07-30 07:29:49 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/IX/52/2007
(URG_IX_52_2007.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2007-07-30 07:32:48 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/IX/53/2007
(URG_IX_53_2007.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2007-07-30 07:33:45 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/IX/54/2007
(URG_IX_54_2007.doc - 47.616 KB) Data publikacji: 2007-07-30 07:34:47 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/X/55/2007
(URG_X_55_2007.doc - 29.184 KB) Data publikacji: 2007-07-30 07:36:09 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/X/56/2007
(URG_X_56_2007.doc - 22.016 KB) Data publikacji: 2007-07-30 07:37:30 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/X/57/2007
(URG_X_57_2007.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2007-07-30 07:38:35 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/X/58/2007
(URG_X_58_2007.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2007-07-30 07:40:42 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/X/59/2007
(URG_X_59_2007.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2007-07-30 07:41:36 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/X/60/2007
(URG_X_60_2007.doc - 76.288 KB) Data publikacji: 2007-07-30 07:43:56 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/X/61/2007
(URG_X_61_2007.doc - 67.584 KB) Data publikacji: 2007-07-30 07:50:02 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XI/62/2007
(URG_XI_62_2007.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2008-02-24 19:42:24 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XI/63/2007
(URG_XI_63_2007.doc - 46.08 KB) Data publikacji: 2008-02-24 19:43:16 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XI/64/2007
(URG_XI_64_2007.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2008-02-24 19:44:00 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XI/65/2007
(URG_XI_65_2007.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2008-02-24 19:44:51 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XII/66/2007
(URG_XII_66_2007.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2008-02-24 19:46:47 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XII/67/2007
(URG_XII_67_2007.doc - 97.28 KB) Data publikacji: 2008-02-24 20:26:03 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XII/68/2007
(URG_XII_68_2007.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2008-02-24 20:29:12 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XII/69/2007
(URG_XII_69_2007.doc - 167.424 KB) Data publikacji: 2008-02-24 20:35:19 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XII/70/2007
(URG_XII_70_2007.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2008-02-24 20:35:50 Redaktor: Leszek Chrobot
URG_XII_71_2007
(URG_XII_71_2007.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2008-02-24 20:36:49 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XII/72/2007
(URG_XII_72_2007.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2008-02-24 20:37:36 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XIII/73/2007
(URG_XIII_73_2007.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2008-02-24 20:38:06 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XIII/74/2007
(URG_XIII_74_2007.doc - 59.904 KB) Data publikacji: 2008-02-24 20:38:41 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XIII/75/2007
(URG_XIII_75_2007.doc - 105.472 KB) Data publikacji: 2008-02-24 20:40:38 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XIII/77/2007
(URG_XIII_77_2007.doc - 26.112 KB) Data publikacji: 2008-02-24 20:42:20 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XIII/78/2007
(URG_XIII_78_2007.doc - 34.304 KB) Data publikacji: 2008-02-24 20:42:51 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/XIII/79/2007
(URG_XIII_79_2007.doc - 67.072 KB) Data publikacji: 2008-02-24 20:49:02 Redaktor: Leszek Chrobot
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4918

Wprowadził(a) do systemu: Leszek Chrobot, data: 2007-01-04 13:31:14
Opublikował(a): Leszek Chrobot, data publikacji: 2007-01-04 13:33:12
Ostatnia zmiana: Leszek Chrobot, data: 2008-06-05 22:45:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony