Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 234 54 32, fax. 041 234 54 01
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 215

Data publikacji:
2021-03-25 21:08:01

Przedmiot: Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II w ramach Działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Treść przetargu:
Zadanie 1 - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Buska i ul
Stopnicka w m. Nowy Korczyn1) ul. Stopnicka – od istniejącej latarni oświetleniowej nr 3 należy
wybudować odcinek oświetleniowej linii kablowej kablem typu YAKXs 4x 35 mm2 – dł. 518 (605)
m do proj. Latarni oświetleniowej nr 17.2) ul. Buska – w celu wybudowania oświetlenia zgodnie z
warunkami przyłączenia do sieci nn „Nowy Korczyn V”, należy:- wykonać podłączenie kablem
YAKXs 4x35mm2 – dł. 11914)m od istniejącego punktu sterowniczego oświetlenia ulicznego w
skrzyni stacji transformatorowe do słupa nr 12;- od proj. Latarni oświetleniowej nr 12 należy
wybudować odcinek oświetleniowej linii kablowej kablem typu YAKXs 4x35mm2 – dł. 644 (732)
m do proj. latarni oświetleniowej nr 28.- od proj. latarni oświetleniowej nr 12 należy wybudować
odcinek oświetleniowej linii kablowej kablem typu YAKXs 4 x 35mm2 – dł. 442 (504) m do proj.
latarni oświetleniowej nr 1.

Załączone pliki
ogl_215.pdfOgłoszenie o przetargu (ogl_215.pdf - 150.405 KB)
Data publikacji: 2021-03-25 21:10:54 Redaktor: Administrator
siwz_215.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_215.doc - 358.912 KB)
Data publikacji: 2021-03-25 21:11:10 Redaktor: Administrator
zal_siwz_215.zipZałączniki do siwz (zal_siwz_215.zip - 779.139 KB)
Data publikacji: 2021-03-25 21:12:17 Redaktor: Administrator
dok_chodnik_stopnicka_215.zipDokumentacja techniczna chodnik ul. Stopnicka (dok_chodnik_stopnicka_215.zip - 6616.234 KB)
Data publikacji: 2021-03-25 21:16:43 Redaktor: Administrator
dok_osw_buska.zipDokumentacja techniczna oświetlenia ul. Buska (dok_osw_buska.zip - 40991.237 KB)
Data publikacji: 2021-03-25 21:20:02 Redaktor: Administrator
dok_osw_stopnicka_215.zipDokumentacja techniczna oświetlenia ul. Stopnicka (dok_osw_stopnicka_215.zip - 18936.048 KB)
Data publikacji: 2021-03-25 21:21:34 Redaktor: Administrator
ogl_o_zm_1_215.pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogl_o_zm_1_215.pdf - 37.211 KB)
Data publikacji: 2021-03-26 11:31:35 Redaktor: Administrator
info_dla_wyk_215.docxInformacja dla wykonawców nr 1 (info_dla_wyk_215.docx - 79.318 KB)
Data publikacji: 2021-03-26 11:32:18 Redaktor: Administrator
info_dla_wyk_2_215.pdfInformacja dla wykonawców nr 2 (info_dla_wyk_2_215.pdf - 40.563 KB)
Data publikacji: 2021-03-30 14:49:29 Redaktor: Administrator
nfo_dla_wyk_3_215.pdfInformacja dla wykonawców nr 3 (nfo_dla_wyk_3_215.pdf - 48.063 KB)
Data publikacji: 2021-03-31 19:55:19 Redaktor: Administrator
ogl_o_zm_215.pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogl_o_zm_215.pdf - 35.78 KB)
Data publikacji: 2021-04-07 20:58:48 Redaktor: Administrator
inf_dla_wyk_5.pdfInformacja dla wykonawców nr 5 (inf_dla_wyk_5.pdf - 216.447 KB)
Data publikacji: 2021-04-07 20:59:49 Redaktor: Administrator
inf_o_kwocie_215.pdfInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (inf_o_kwocie_215.pdf - 43.673 KB)
Data publikacji: 2021-04-13 12:10:37 Redaktor: Administrator
zestawienie_215.pdfZbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_215.pdf - 48.27 KB)
Data publikacji: 2021-04-13 14:00:25 Redaktor: Administrator
wynik_215.pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wynik_215.pdf - 128.455 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 14:05:03 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2303
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2021-03-25 21:08:01
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2021-03-25 21:29:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu