URG_Rok 2017Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-07-05 10:50:11Załączone pliki
URG_XXIV_158_2017.pdfURG_XXIV_158_2017 (URG_XXIV_158_2017.pdf - 791.763 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:54:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok
URG_XXIV_159_2017.pdfURG_XXIV_159_2017 (URG_XXIV_159_2017.pdf - 475.012 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:54:54 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2032
URG_XXIV_160_2017.pdfURG_XXIV_160_2017 (URG_XXIV_160_2017.pdf - 758.029 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:55:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
URG_XXIV_161_2017.pdfURG_XXIV_161_2017 (URG_XXIV_161_2017.pdf - 357.049 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:55:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
URG_XXIV_162_2017.pdfURG_XXIV_162_2017 (URG_XXIV_162_2017.pdf - 334.888 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:56:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Górnowola
URG_XXIV_163_2017.pdfURG_XXIV_163_2017 (URG_XXIV_163_2017.pdf - 951.585 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:56:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn”
URG_XXIV_164_2017.pdfURG_XXIV_164_2017 (URG_XXIV_164_2017.pdf - 166.131 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:57:35 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
URG_XXIV_165_2017.pdfURG_XXIV_165_2017 (URG_XXIV_165_2017.pdf - 165.728 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:58:15 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
URG_XXIV_166_2017.pdfURG_XXIV_166_2017 (URG_XXIV_166_2017.pdf - 842.336 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:59:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Nowy Korczyn do nowego ustroju szkolnego
URG_XXIV_167_2017.pdfURG_XXIV_167_2017 (URG_XXIV_167_2017.pdf - 108.507 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:59:51 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XLIV/261/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej
URG_XXV_168_2017.pdfURG_XXV_168_2017 (URG_XXV_168_2017.pdf - 2295.693 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:46:13 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2032
URG_XXV_169_2017.pdfURG_XXV_169_2017 (URG_XXV_169_2017.pdf - 941.822 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:46:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
URG_XXV_170_2017.pdfURG_XXV_170_2017 (URG_XXV_170_2017.pdf - 8802.964 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:48:40 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2023”
URG_XXV_171_2017.pdfURG_XXV_171_2017 (URG_XXV_171_2017.pdf - 328.341 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:49:32 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
URG_XXV_172_2017.pdfURG_XXV_172_2017 (URG_XXV_172_2017.pdf - 167.541 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:50:31 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn w 2017 i 2018 roku
URG_XXV_173_2017.pdfURG_XXV_173_2017 (URG_XXV_173_2017.pdf - 850.034 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:51:42 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Nowy Korczyn do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
URG_XXV_174_2017.pdfURG_XXV_174_2017 (URG_XXV_174_2017.pdf - 451.578 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:52:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowy Korczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Korczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
URG_XXV_175_2017.pdfURG_XXV_175_2017 (URG_XXV_175_2017.pdf - 324.716 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:53:33 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie poparcia stanowiska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w sprawie propozycji warunków umowy dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gmin woj. Świętokrzyskiego, stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A.
URG_XXV_176_2017.pdfURG_XXV_176_2017 (URG_XXV_176_2017.pdf - 395.07 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:54:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie poparcia stanowiska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w sprawie propozycji zmian ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta
URG_XXVI_177_2017.pdfURG_XXVI_177_2017 (URG_XXVI_177_2017.pdf - 3647.277 KB)
Data publikacji: 2017-05-23 19:50:40 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2032
URG_XXVI_178_2017.pdfURG_XXVI_178_2017 (URG_XXVI_178_2017.pdf - 937.518 KB)
Data publikacji: 2017-05-23 19:51:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
URG_XXVI_179_2017.pdfURG_XXVI_179_2017 (URG_XXVI_179_2017.pdf - 3450.061 KB)
Data publikacji: 2017-05-23 19:52:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Korczyn”
URG_XXVI_180_2017.pdfURG_XXVI_180_2017 (URG_XXVI_180_2017.pdf - 498.889 KB)
Data publikacji: 2017-05-23 19:52:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Powrót