Komisja Rewizyjna

Wersja do druku

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy w Nowym Korczynie


KADENCJA 2014 – 2018

SKŁAD:

1. Witkowska Stanisława  - Przewodnicząca

2. Zawada Zbigniew  - Z-ca przew.

3. Buczak Wioletta  - członek

4. Pietrowski Jerzy  - członek

5. Wieczorek Mariusz  - członek

6. Zawada Czesław  - członek

 


PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 R.

 

I.                   Kwartał

1.        Omówienie i opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

2.        Zapoznanie z projektem budżetu gminy na 2015 rok.

3.        Złożenie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy.

4.        Ocena działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

5.        Kontrola działalności Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego za 2014 rok.

 

II.               Kwartał

1.   Analiza materiałów pod obrady Sesji Absolutoryjnej i wyrażenie opinii.

2.   Ocena realizacji zobowiązań podatkowych wobec gminy.

3.   Ocena działalności SZOZ w Nowym Korczynie i Brzostkowie.

4.   Kontrola sprzedaży mienia gminnego

5.   Kontrola trybu rozpatrywania skarg i wniosków oraz interpelacji radnych.

6.   Sprawy różne (Ocena stanu zatrudnienia osób w Urzędzie Gminy i podległych instytucji).

 

III.            Kwartał

1.        Informacja z działalności Wójta w I półroczu 2015 roku.

2.        Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.

3.        Kontrola Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.        Kontrola stanu przygotowania szkół oraz przedszkoli w Gminie Nowy Korczyn do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.

5.        Analiza wydatków związanych z oświatą.

6.        Informacja o działalności Komisji Rewizyjnej.

 

IV.             Kwartał

1.        Ocena pracy administracji samorządowej, realizacji zadań przez Urząd Gminy.

2.        Ocena działalności OSP podległych Gminie Nowy Korczyn.

3.        Kontrola stanu wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2015 roku.

4.        Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.

5.        Przeprowadzenie nieplanowanych kontroli.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3451

Wprowadził(a) do systemu: Leszek Chrobot, data: 2003-06-30 16:57:54
Opublikował(a): Henryk Krzyżański, data publikacji: 2003-07-14 09:48:27
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2014-12-23 13:03:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony