Komisja RewizyjnaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-04-12 10:13:04

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy w Nowym Korczynie


KADENCJA 2010 – 2014


SKŁAD:

1. Matuszewska Elżbieta  - Przewodniczący

2. Buczak Wioletta   - Z-ca przew.

3. Wilk Marzena    -członek

4. Witkowska Stanisława -członek

5. Zawada Czesław   -członek

6. Zawada Zbigniew   -członek

 


PLAN PRACY

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w  Nowym Korczynie

Styczeń

1.      Uchwalenie  planu pracy Komisji na 2011 rok.

2.      Zapoznanie z projektem budżetu gminy na 2011rok.

Luty

1.      Ocena realizacji zobowiązań podatkowych wobec gminy.

2.      Kontrola Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienie Komunalnego

3.      Sprawy bieżące

Marzec

1.      Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowy Korczyn za 2010r.

2.      Sprawy bieżące.

Kwiecień

1.      Kontrola ZGK w Nowym Korczynie.

2.      Kontrola Przedszkola w Nowym Korczynie.  

Maj

1.      Kontrola działalności GOPS w Nowym Korczynie. 

2.      Kontrola trybu rozpatrywania skarg i wniosków oraz interpelacji radnych.

Czerwiec

1.      Kontrola działań Wójta Gminy w I półroczu 2011r.

2.      Sprawy różne.

Lipiec

1.      Ocena działalności SZOZ w Nowym Korczynie i Brzostkowie.

2.      Kontrola działania GOK oraz gminnej biblioteki w Nowym Korczynie.

Sierpień

1.      Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2011r.

Wrzesień

1.      Kontrola uchwał rady Gminy.

2.      Kontrola realizacji wniosków mieszkańców.

Październik

1.      Ocena pracy administracji samorządowej, realizacji zadań przez Urząd Gminy.

2.      Sprawy różne.

Listopad

1.      Informacja o działalności Komisji rewizyjnej w 2011r.

2.      Opracowanie planu pracy Komisji na 2012rok.

Grudzień

1.      Kontrola stanu wykonania uchwał rady Gminy podjętych w 2011r.

2.      Sprawy różne.
Powrót