Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 23 45 432, fax. 041 23 45 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 176

Data publikacji:
2017-09-22 14:52:32

Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowy Korczyn

Treść przetargu:
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 353057T Pawłów – Raj od km 0+500 do km 0+880 Zakres robót: – warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm; – warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m˛; – poszerzenia; – piasek gr. 15 cm; – umocnienie nawierzchni kruszywem; – utwardzenie poboczy kruszywem 0 – 31,5mm gr. 10cm; – droga klasy – D ( Zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie); – brak znaków pionowych i poziomych (brak organizacji ruchu) Przebudowa drogi gminnej Nr 353046T Kawęczyn – Podstrumienie – Brzostków od km 0+510 do km 0+790 i od km 0+915 do km 1+195 Zakres robót: – wykonanie koryta gł. 45cm; – warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm; – podbudowa z kruszywa 31,5 – 63mm gr. 20cm; – podbudowa z kruszywa 0 – 31,5mm gr. 10cm; – warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m˛; – warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm; – utwardzenie poboczy kruszywem 0 – 31,5mm gr. 10cm, szer. 2 x 0.75m; – droga klasy – D (Zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Przebudowa drogi gminnej Nr 353053T Błotnowola – Brzostków od km 0+300 do km 0+600 długości Zakres robót: – wykonanie koryta gł. 45cm; – warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm; – podbudowa z kruszywa 31,5 – 63mm gr. 20cm; – podbudowa z kruszywa 0 – 31,5mm gr. 10cm; – warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m˛; – warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm; – utwardzenie poboczy kruszywem 0 – 31,5mm gr. 10cm, szer. 2 x 0.75m; – droga klasy – D (Zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Zadanie 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 353059T Grotniki Duże – oczyszczalnia od km 0+000 do km 0+830 Zakres robót: w km 0+000 ÷ 0+630 – podbudowa z kruszywa 0 – 31,5mm gr. 10cm; w km 0+630 ÷ 0+830 – podbudowa z kruszywa 0 – 31,5mm gr. 10cm; – podbudowa z kruszywa 31,5 – 63mm gr. 20cm – piasek gr. 15 cm; w km 0+000 ÷ 0+830 ( na całym odcinku przebudowy ) – warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm; – warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m˛; – utwardzenie poboczy kruszywem 0 – 31,5mm gr. 10cm, szer. 2 x 0.75m; – droga klasy – D (Zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Przebudowa drogi gminnej Nr 353077T Piasek Wielki od km 0+000 do km 0+450 Zakres robót: w km 0+000 ÷ 0+180 – poszerzenie jezdni do 3.5m; w km 0+180 ÷ 0+450 – wymiana podbudowy; w km 0+000 ÷ 0+450 – warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm; – warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości; – utwardzenie poboczy kruszywem 0 – 31,5mm gr. 10cm, szer. 2 x 0.75m. Przebudowa drogi gminnej Nr 353058T Grotniki Duże do łąk od km 0+870 do km 1+370 Zakres robót: – ułożenie warstwy ścieralnej gr 4 cm AC 11 S – ułożenie warstwy wyrównawczej w ilości 75kg/m˛ AC 11 W – podbudowa 0 ÷ 31,5 mm gr.10 cm – podbudowa 31,5 ÷ 63,0 mm gr.20 cm – piasek gr.15 cm – utwardzenie poboczy kruszywem 0 ÷ 31,5 gr.10cm szerokości 2 x 0,75 m – droga klasy – D (Zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) 

Załączone pliki
ogloszenie_176.docxogłoszenie o zamówieniu (ogloszenie_176.docx - 30.009 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 14:54:52 Redaktor: Administrator
SIWZ_176.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ_176.doc - 280.064 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 14:55:26 Redaktor: Administrator
siwz_zalaczniki_176.zipZałączniki do SIWZ (siwz_zalaczniki_176.zip - 240.112 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 14:55:52 Redaktor: Administrator
dokumentacja_176.zipDokumentacja (dokumentacja_176.zip - 18956.975 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 14:57:15 Redaktor: Administrator
zestawienie_176.doczestawienie ofert (zestawienie_176.doc - 39.424 KB)
Data publikacji: 2017-10-11 13:53:58 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 666
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2017-09-22 14:52:32
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2017-09-22 14:57:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu