Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 23 45 432, fax. 041 23 45 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 177

Data publikacji:
2017-10-27 14:02:19

Przedmiot: Przebudowa drogi gminnej nr 353008T Rzegocin przez wieś – Szkoła od km 0+000 do km 0+980 długości 980 mb

Treść przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 353008T Rzegocin przez wieś – Szkoła od km 0+000 do km 0+980 długości 980 mb”. Zakres robót: – poszerzenie jezdni do 3.5m szerokości; – warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm; – warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego grubości 75kg/m˛ – przebudowa istniejących przepustów km 0+060 z O 60 na O 60 dł. 6m. km 0+250 z O 50 na O 50 dł. 6m. km 0+530 z O 60 na O 60 dł. 6m. – pobocza utwardzone kruszywem gr. 10cm, szer. 0.75m; – droga klasy – D ( Zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie); – wykonać oznakowanie według projektu stałej organizacji ruchu. 

Załączone pliki
ogloszenie_177.docxOgłoszenie (ogloszenie_177.docx - 29.455 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 14:08:31 Redaktor: Administrator
siwz_177.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_177.doc - 260.608 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 14:09:08 Redaktor: Administrator
zalaczniki_do_siwz_177.zipZałączniki do siwz (zalaczniki_do_siwz_177.zip - 244.623 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 14:09:34 Redaktor: Administrator
dokumentacja_177.zipDokumentacja (dokumentacja_177.zip - 4149.935 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 14:10:07 Redaktor: Administrator
ogl_o_zmianie_177.docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogl_o_zmianie_177.docx - 11.608 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 12:50:28 Redaktor: Administrator
informacja_nr1_177.docInformacja dla wykonawców nr 1 (informacja_nr1_177.doc - 69.12 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 12:51:09 Redaktor: Administrator
informacja_nr2_177.pdfInformacja dla wykonawców nr 2 (informacja_nr2_177.pdf - 263.43 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 07:34:04 Redaktor: Administrator
zestawienie_177.docZbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_177.doc - 39.936 KB)
Data publikacji: 2017-11-13 20:10:17 Redaktor: Administrator
wyniki_177.pdfInformacja o wynikach (wyniki_177.pdf - 420.821 KB)
Data publikacji: 2017-11-17 14:14:48 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 602
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2017-10-27 14:02:19
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2017-10-27 14:11:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu