ZW 2012

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta z roku 2012

Załączone pliki:

ZW_1_2012
(ZW_1_2012.pdf - 427.146 KB) Data publikacji: 2012-05-25 12:40:57 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w przyjętych zasadach rachunkowości

ZW_2_2012
(ZW_2_2012.pdf - 1154.142 KB) Data publikacji: 2012-05-25 12:43:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

ZW_3_2012
(ZW_3_2012.pdf - 524.963 KB) Data publikacji: 2012-05-25 12:44:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

ZW_4_2012
(ZW_4_2012.pdf - 791.109 KB) Data publikacji: 2012-05-25 12:50:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

ZW_5_2012
(ZW_5_2012r.pdf - 1208.863 KB) Data publikacji: 2012-05-25 12:57:57 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

ZW_6_2012
(ZW_6_2012.pdf - 8355.478 KB) Data publikacji: 2012-05-25 12:59:19 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZW_7_2012
(ZW_7_2012.pdf - 5518.489 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:04:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_8_2012
(ZW_8_2012.pdf - 4269.527 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:05:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia Procedur ewakuacji pomieszczeń Straży Gminnej oraz pomieszczenia CEPiK w przypadku pożaru, powodzi, bądź innego zagrożenia

ZW_9_2012
(Zw_9_2012.pdf - 1118.198 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:06:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_10_2012
(ZW_10_2012.pdf - 4443.194 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:07:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Nowym Korczynie

ZW_11_2012
(ZW_11_2012.pdf - 3861.827 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:09:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Finansowej w Gminie Nowy Korczyn

ZW_12_2012
(ZW_12_2012.pdf - 3180.111 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:10:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Korczynie

ZW_13_2012
(ZW_13_2012.pdf - 9525.491 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:11:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Nowym Korczynie

ZW_14_2012
(ZW_14_2012.pdf - 902.849 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:12:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Korczynie

ZW_15_2012
(ZW_15_2012.pdf - 10857.202 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:14:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Korczynie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

ZW_16_2012
(ZW_16_2012.pdf - 4592.308 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:15:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_17_2012
(ZW_17_2012.pdf - 837.488 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:15:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Gminy Nowy Korczyn

ZW_18_2012
(ZW_18_2012.pdf - 3869.62 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:18:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_19_2012
(ZW_19_2012.pdf - 679.205 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:21:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

ZW_20_2012
(ZW_20_2012.pdf - 1710.841 KB) Data publikacji: 2012-05-25 13:27:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_21_2012
(ZW_21_2012.pdf - 1924.152 KB) Data publikacji: 2012-08-10 09:27:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_22_2012
(ZW_22_2012.pdf - 505.855 KB) Data publikacji: 2012-08-10 09:29:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

ZW_23_2012
(ZW_23_2012.pdf - 317.494 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:42:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót p.n.:

ZW_24_2012
(ZW_24_2012.pdf - 355.392 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:43:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu szkół w Nowym Korczynie

ZW_25_2012
(ZW_25_2012.pdf - 1239.066 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:44:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_26_2012
(ZW_26_2012.pdf - 606.399 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:53:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gmny Nowy Korczyn oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Nowy Korczyn i jednostki Urząd Gminy Korczyn

ZW_27_2012
(ZW_27_2012.pdf - 1350.786 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:54:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_28_2012
(ZW_28_2012.pdf - 310.15 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:55:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_29_2012
(ZW_29_2012.pdf - 869.405 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:56:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sparwie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale mieszkalne

ZW_30_2012
(ZW_30_2012.pdf - 3502.204 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:57:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_31_2012
(ZW_31_2012.pdf - 869.306 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:57:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

ZW_32_2012
(ZW_32_2012.pdf - 1539.325 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:58:19 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_33_2012
(ZW_33_2012.pdf - 3351.668 KB) Data publikacji: 2012-12-17 11:59:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_34_2012
(ZW_34_2012.pdf - 27804.786 KB) Data publikacji: 2012-12-17 12:01:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

ZW_35_2012
(ZW_35_2012.pdf - 790.289 KB) Data publikacji: 2012-12-17 12:12:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót p.n.:

ZW_36_2012
(ZW_36_2012.pdf - 2191.818 KB) Data publikacji: 2012-12-17 12:13:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_37_2012
(ZW_37_2012.pdf - 1117.173 KB) Data publikacji: 2012-12-17 12:13:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ofertowego koparko - ładowarki.

ZW_38_2012
(ZW_38_2012.pdf - 1882.567 KB) Data publikacji: 2012-12-17 12:14:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_39_2012
(ZW_39_2012.pdf - 1239.846 KB) Data publikacji: 2012-12-17 12:14:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_40_2012
(ZW_40_2012.pdf - 27178.904 KB) Data publikacji: 2012-12-17 12:17:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy korczyn za I półrocze 2012 roku

ZW_41_2012
(ZW_41_2012.pdf - 426.821 KB) Data publikacji: 2012-12-17 12:18:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

ZW_42_2012
(ZW_42_2012.pdf - 2183.939 KB) Data publikacji: 2012-12-17 12:19:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_43_2012
(ZW_43_2012.pdf - 336.156 KB) Data publikacji: 2012-12-17 12:19:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pomiaru płyt azbestowych zgłoszonych przez mieszkańców gminy do utylizacji.

ZW_44_2012
(ZW_44_2012.pdf - 121.571 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:16:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_45_2012
(ZW_45_2012.pdf - 46.604 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:17:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Korczynie

ZW_46_2012
(ZW_46_2012.pdf - 423.11 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:17:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_47_2012
(ZW_47_2012.pdf - 341.787 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:18:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_48_2012
(ZW_48_2012.pdf - 42.327 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:18:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej do spraw oszacowania skutków klęski żywiołowej, strat w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Nowy Korczyn

ZW_49_2012
(ZW_49_2012.pdf - 108.956 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:18:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

ZW_50_2012
(ZW_50_2012.pdf - 322.28 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:19:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_51_2012
(ZW_51_2012.pdf - 556.881 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:19:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_52_2012
(ZW_52_2012.pdf - 332.295 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:20:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_53_2012
(ZW_53_2012.pdf - 600.125 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:20:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_54_2012
(ZW_54_2012.pdf - 5563.344 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:21:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy korczyn na 2013 rok

ZW_55_2012
(ZW_55_2012.pdf - 412.536 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:22:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_56_2012
(ZW_56_2012.pdf - 355.977 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:22:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_57_2012
(ZW_57_2012.pdf - 130.459 KB) Data publikacji: 2012-12-17 15:22:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych stanowiących włsność Gminy Nowy Korczyn

ZW_58_2012
(ZW_58_2012.pdf - 1334.124 KB) Data publikacji: 2013-04-30 13:44:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_59_2012
(ZW_59_2012.pdf - 573.256 KB) Data publikacji: 2013-04-30 13:45:27 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

ZW_60_2012
(ZW_60_2012.pdf - 581.941 KB) Data publikacji: 2013-04-30 13:45:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZW_61_2012
(ZW_61_2012.pdf - 1714.685 KB) Data publikacji: 2013-04-30 13:47:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_62_2012
(ZW_62_2012.pdf - 368.576 KB) Data publikacji: 2013-04-30 13:47:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych oraz wyposażenia będącego w ewidencji Urzędu Gminy Nowy Korczyn

ZW_63_2012
(ZW_63_2012.pdf - 343.041 KB) Data publikacji: 2013-04-30 13:48:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn

ZW_64_2012
(ZW_64_2012.pdf - 292.567 KB) Data publikacji: 2013-04-30 13:48:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

ZW_65_2012
(ZW_65_2012.pdf - 737.98 KB) Data publikacji: 2013-04-30 13:49:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 - 2022

ZW_66_2012
(ZW_66_2012.pdf - 1524.392 KB) Data publikacji: 2013-04-30 13:49:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZW_67_2012
(ZW_67_2012.pdf - 322.464 KB) Data publikacji: 2013-04-30 13:52:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2987

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-27 14:14:29
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-27 14:15:00
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2013-04-30 13:52:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony