OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-03-01 08:51:28 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn ogłasza przetarg ograniczony na usunięcie 30 000m2 krzewów znajdujących się na terenie działki nr 1621 – obręb Nowy Korczyn dla mieszkańców Gminy Nowy Korczyn.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn ogłasza przetarg ograniczony na usunięcie 30 000m2 krzewów znajdujących się na terenie działki nr 1621 – obręb Nowy Korczyn   dla mieszkańców Gminy Nowy Korczyn.

Oferty należy składać do dnia 08.03.2012 do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn pok. Nr 5

Szczegółowe informacje udziela p. Krzysztof Wojtaś  w dni robocze w godz. 8:00 do 15:00 tel. 41 3771003 w.31.

Zobacz również: