Informacja o wyniku wyboru

2008-10-16 06:52:39 Aktualności

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie

 WÓJT GMINY
 Nowy Korczyn _
woj. świętokrzyskie

 

 

IFORMACJA O W WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE UL. KRAKOWSKA 1

INSPEKTOR DS.POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Informuję,   że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy została wybrana oferta :

P. MARZENY SZLOSEK ZAM. SOLEC ZDRÓJ UL.KRAKOWSKA 7

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marzena Szlosek spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu Wójta Gminy Nowy Korczyn. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała niezbędna wiedzę wymaganą do wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku pracy.Wójt inż. Wiktor Kwas

Nowy Korczyn dnia 14.10.2008 r

Zobacz również: