OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 03.11.2008r.

2008-11-03 21:28:21 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)

Bez nazwy


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 03.11.2008r.

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN Znak:GKB.7639-03/2008 Nowy Korczyn, 2008-11-03 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 973 w Nowym Korczynie . Uwagi i wnioski dot. w/w inwestycji można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pokój nr 11.


WÓJT GMINY

inż. Wiktor Kwas

Zobacz również: