Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2016-07-19 23:30:27 Aktualności

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych gmina Nowy Korczyn

  >> treść obwieszczenia

Zobacz również: