oBWIESZCZENIE wÓJTA gMINY

2006-05-08 14:50:40 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami)

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN Znak:GKB.7639-02/2006 Nowy Korczyn, 2006-05-08 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nowy Korczyn Podaje do publicznej wiadomości ,że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na: - rozbudowie stacji telefonii komórkowej „T 777-55140-Nowy Korczyn” zlokalizowanej na działce nr 71, 72, 73 w miejscowości Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn, na wniosek PPUH „Elektromont” Leszek Gorol sp. j. 42 – 289 Woźniki ul. Rynek 9. Uwagi i wnioski dot. w/w inwestycji można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie, pokój nr 11. WÓJT GMINY mgr inż. Janusz Gajda

Zobacz również: