Ogłoszenie

2017-02-01 21:55:40 Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach prosi o przekazanie informacji dotyczących planów inwestycyjnych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2017,2018,2019

W szczególności przez przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe, inne instytucje. Zebrane informacje są niezbędne w celu określenia potrzeb finansowych dla zrealizowania koniecznych dla rozwoju regionu przedsięwzięć dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej i pozyskania energii z instalacji OZE.
Zainteresowane osoby prosimy o przedkładanie informacji wg załączonego formularza do dnia 5 lutego 2017r.

Formularze można składać:
1. Drogą korespondencyjną lub osobiście na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
2 Za pośrednictwem e-maila na adres: inwestycje@nowykorczyn.pl

Do pobrania:
  >> Formularz - wykaz inwestycji planowanych do realizacji

Zobacz również: