Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 lipca 2020r.

2020-07-17 11:45:59 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa Gazociągu Rozdzielczego Średniego Ciśnienia w miejscowości Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn

Do pobrania
  >> obwieszczenie

Zobacz również: