Zawiadomienie Starosty Buskiego

2020-11-09 14:04:36 Aktualności

Zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej obrębu Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 19,41 ha nie może zostać zakończone w terminie 30.10.2020 r. z uwagi na konieczność zgromadzenia całości materiału dowodowego, w tym przesłuchania świadków.

do pobrania
  >> zawiadomienie

Zobacz również: