Zawiadomienie

2020-11-16 13:31:40 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości ucisków

Do pobrania
  >> zawiadomienie

Zobacz również: