Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2020 r.

2020-12-29 08:41:08 Aktualności

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aneksu nr 1 Aneks do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Korczyn

do pobrania

 >> obwieszczenie

>> Aneks nr 1 do Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Korczyn

Zobacz również: