Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 lipca 2021r.

2021-07-14 12:36:03 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach w Rzegocinie i Górnowoli.

Do pobrania
  >> obwieszczenie

Zobacz również: