OBWIESZCZENIE ITS- 7639/4/09/10

2010-02-09 10:45:41 Aktualności

dnia 29.01.2009 r. zostało wydane postanowienie Nr ITS-7639/4/09/10 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla„zabezpieczeniu podłoża wałów Wisły i Nidy – II etap na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów”

Nowy Korczyn,2010-01-29
ITS- 7639/4/09/10
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy w Nowym Korczynie
Zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz art.21 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227),                                                   
                Wójt Gminy                                                                                                                                                    w Nowym Korczynie
informuje, że w dniu 29.01.2009 r. zostało wydane postanowienie Nr ITS-7639/4/09/10 o  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu  na środowisko dla„zabezpieczeniu podłoża wałów Wisły i Nidy – II etap na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów”                                                                                                                                                       Inwestycja obejmuje zabezpieczenie podłoża 19-tnastu odcinków wałów                                   p. powodziowych na łącznej długości L = 3145 m, w tym:
– wały rz. Wisły na długości L = 2160 m
– wały rz. Nidy na długości L= 985 m
Odcinki wałów zabezpieczonych zlokalizowane są w większości na terenie gminy Nowy Korczyn (L = 2615 m), a jedynie jeden odcinek (L = 530 m) zlokalizowany jest we wsi Rataje Karskie gm. Pacanów.
Prace zabezpieczające polegają głównie na wykonaniu pionowych (liniowych) przesłon bentonitowo – cementowych (grubości 34 cm, głębokości h = 6 do 8 m) posadowionych na głębokości 0,80 m od terenu i usytuowanych w stopie skarpy odwodnej wału lub w jego koronie oraz na wykonaniu podwyższenia 4-ech zaniżeń terenowych na bezpośrednim zawalu o łącznej pow. 3270 m2.
Celem przedmiotowych prac jest zabezpieczenie lewostronnej doliny rz. Wisły oraz prawo                        i lewo stronnej doliny rz. Nidy na odcinku od m. Winiary Wiślickie gm. Nowy Korczyn do m. Rataje Karskie gm. Pacanów.
Powyższa inwestycja praktycznie nie powoduje widocznych większych zmian
w dotychczasowym zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.                                                                                Zkres projektowanych robót obejmuje:
Odcinek Nr 1 (16) – lewy wał rzeki Wisły (powyżej ujścia Nidy) km 3 + 070 – 3 + 200. zlokalizowany na terenie m. Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/1). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 8,0 m,
L = 130,0 m zlokalizowana w korpusie wał p. powodziowego.
Działka ew. nr 1830, obręb Nr 11,                                                                                         
Odcinek Nr 2 (18) – lewy wał rzeki Wisły (powyżej ujścia Nidy) km 0 + 817 – 0 + 867. zlokalizowany na granicy wsi Winiary Wiślickie i Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn . Projektowane odcinkowe podwyższenie istniejącego obniżenia terenowego na zawalu, gruntem dowiezionym z rezerw w międzywalu. Parametry terenu podwyższonego F = 1100 m2, Vn = 530 m3.
Działka ew. nr – 153/1 – Obręb Nr 25 – w. Winiary Wiślickie –Działka ew. nr 1665 – Obręb Nr 11 – Nowy Korczyn,                                                                                                                         Odcinek Nr 3 (19) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 2 + 380 – 2 + 480. zlokalizowany na terenie w. Pawłów, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/3). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m,
L = 100,0 m zlokalizowana w stopie wału od strony międzywala.
Działka ew. nr 135, obręb Nr 14 – Pawłów, gm. Nowy Korczyn                                                Odcinek Nr 4 (20) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 2 + 630 – 2 + 850. zlokalizowany na terenie w. Pawłów, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/4). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m,
L = 220,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.
Działka ew. nr 135, obręb Nr 14 – Pawłów, gm. Nowy Korczyn,                                               Odcinek Nr 5 (24) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 6 + 220 – 6 + 320. zlokalizowany na terenie w. Błotnowola, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/5 i 6). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m,
L = 100,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.
Działka ew. nr 673, obręb Nr 2 – w. Błotnowola                                                                        Odcinek Nr 6 (25) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 6 + 400 – 6 + 550. zlokalizowany na terenie w. Błotnowola, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/5 i 2/6). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m,
L = 150,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.
Działka ew. nr 673, obręb Nr 2 – w. Błotnowola,                                                                            Odcinek Nr 7 (26) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 7 + 610 – 7 + 730. zlokalizowany na terenie wsi Błotnowola i Parchocin, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/7). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm,
h = 8,0 m, L = 120,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.
Działka ew. nr 673, obręb Nr 2 – w. Błotnowola oraz działka ew. nr 396 – Obręb Nr 13 –
Parchocin                                                                                                                                  Odcinek Nr 8 (28) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 10 + 030 – 10 + 140. zlokalizowany na terenie wsi Parchocin, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/8). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 7,0 m,
L = 110,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.
Działka ew. nr 396, obręb Nr 13 – w. Parchocin,                                                                    Odcinek Nr 11 (17) – lewy wał rzeki Wisły (powyżej ujścia Nidy) km 1 + 280 – 1 + 400 zlokalizowany na granicy wsi Winiary Wiślickie i m. Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/11). Projektowane podwyższenie istniejącego obniżenia terenowego (pozostałości starej łachy) o pow. F = 1300 m2 i Vn = 900 m3 gruntem dowiezionym z rezerwy zlokalizowanej w międzywalu.
Działka ew. nr 1670, obręb Nr 11 – w. Nowy Korczyn, Działka ew. nr 1671, obręb Nr 11 – w. Nowy Korczyn,  Działka nr 197, obręb Nr 25, działka nr 1830 obręb Nr 11                                                                                                                        Odcinek Nr 12 (22) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 3 + 380 – 3 + 500. zlokalizowany na terenie wsi Brzostków, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/12). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m,
L = 120,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.
Działka ew. nr 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364 i 366, obręb Nr 3 –
w.Brzostków,                                                                                                                                     Odcinek Nr 13 (23) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 4 + 100 – 4 + 300. zlokalizowany na terenie wsi Brzostków, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/13). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m,
L = 200,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.
Działka ew. nr 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, obręb Nr 3 – w. Brzostków                                      Projektowane podwyższenie istniejącego obniżenia terenowego na zawalu o pow.
F = 2500 m2 i Vn = 2000 m3 zlokalizowanego na działkach:
Działka ew. nr 160/1, obręb Nr 3 Działka ew. nr 161/1, obręb Nr 3 Działka ew. nr 162/1, obręb Nr 3 Działka ew. nr 163/1, obręb Nr 3  Brzostków                                                                         Odcinek Nr 14 (27) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 8 + 685 – 8 + 885 zlokalizowany na terenie wsi Parchocin, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/14). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr 34 cm, h = 7,0 m,
L = 200 m, zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala. Działka ew. nr 178/2, obręb Nr 25 – Winiary Wiślickie
Odcinek Nr 15 (5) – lewy wał rzeki Nidy w km 3 + 150 – 3 + 280 zlokalizowany na terenie wsi Grotniki Duże, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/15). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 130,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.
Działka ew. nr 414 – Obręb Nr 6 –                                                                                          Odcinek Nr 16 (6) – lewy wał rzeki Nidy w km 2 + 500 – 2 + 620 zlokalizowany na terenie wsi Grotniki Duże, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/16). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 120,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.
Działka ew. nr 414 – Obręb Nr 6                                                                                             Odcinek Nr 18 (8) – lewy wał rzeki Nidy w km 1 + 835 – 1 + 950 zlokalizowany na terenie wsi Grotniki Duże, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/18). Projektowany drenaż przechwytujący na bezodpływowym obniżeniu terenowym zlokalizowanym w rogu nasypu drogi i wału p. powodziowego o pow. F = 2900 m2
Działka ew. nr 446 – Obręb Nr 6 – Grotniki Duże Działka ew. nr 413 – Obręb Nr 6 – Grotniki Duże,                                                                                                                                             Odcinek Nr 19 (9) – lewy wał rzeki Nidy w km 1 + 075 – 1 + 145 zlokalizowany na terenie wsi Grotniki Duże i Grotniki Małe, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/19). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 70 m, zlokalizowana w stopie wału od strony międzywala.
Działka ew. nr 414, obręb Nr 6 Projektowane podwyższenie istniejącego zaniżenia terenowego na zawalu na pow.
F = 340 m2, Vn = 230 m3.
Działka ew. nr 411 – Obręb Nr 6 – Grotniki Duże, Działka ew. nr 391 – Obręb Nr 6 – Grotniki Duże, Działka ew. 1234 – Obręb Nr 7 – Grotniki Małe,   Działka nr 476   obręb nr 6                                                           Odcinek Nr 20 (13) – prawy wał rzeki Nidy w km 0 + 000 – 0 + 250 zlokalizowany na terenie wsi Grotniki Duże, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/20). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 250,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.
Działka ew. nr 513 – Obręb Nr 6 – Grotniki Duże                                                                     Odcinek Nr 21 i 22 (11 i 12) – prawy wał rzeki Nidy w km 2 + 450 – 2 + 750 zlokalizowany na terenie wsi Grotniki Duże i Podraje, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/21 i 22). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m,
L = 300,0 m w korpusie wału p. powodziowego zlokalizowanego na działce ew. nr 815 – Obręb Nr 6 – Grotniki Duże i działce ew. nr 513 – Obręb Nr 16 – Podraje
Działka ew. nr 115/1 – Obręb Nr 16 – Podraje, Działka ew. nr 115/2 i 115/3 – Obręb Nr 16 – Podraje, Działka ew. nr 115/4 – Obręb Nr 16 – Podraje,                                                                               Odcinek Nr 10 – lewy wał rzeki Wisły w km 18 + 080 – 18 + 610 zlokalizowany na terenie wsi Rataje Karskie, gm. Pacanów (załącznik mapowy Nr 2/10). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 8,0 m, L = 530,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.
Działka ew. nr 605 – Obręb Nr 16 – Rataje Karskie
Niniejszym pismem informuję, że z powyższym postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 11,  tel. (041) 377-10-03 wew. 32. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.
 


 

Zobacz również: