Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2021-01-29 08:35:29 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku.

 do pobrania:

>> Ogłoszenie

>> Wzór oferty

>> Zarządzenie Burmistrza Nr 4/2019 

 

 

Zobacz również: