Ogłoszenie o zamówieniu

2016-10-17 14:24:16 Aktualności

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.). Przedmiot zamówienia: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie”

Pobierz dokumenty:

http://www.pcpr.busko.pl/cms/128-aktualnosci/2016/917-ogloszenie-o-zamowieniu-10-2016.html

 

Zobacz również: