Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

2019-10-18 09:48:52 Aktualności

Zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu

Do pobrania
  >>obwieszczenie

Zobacz również: