Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 marca 2024 r.

2024-03-04 14:41:08 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Remont budynku pompowni I stopnia wraz z remontem elewacji i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i pokrycia dachowego oraz wykonanie opaski wokół budynku i chodnika z kostki betonowej przy ul. Kingi w Nowym Korczynie

Do pobrania

  >> Obwieszczenie

Zobacz również: